Giỏ hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trang web www.sayme.vn là một cổng thông tin mua sắm trực tuyến (sau đây gọi là, cổng hoặc trang web) thực hiện bởi KOZY VN., JSC (sau đây gọi là Kozy VN).

Mã số thuế: 0107872081.

Địa chỉ: số 80, ngõ 241, phố chợ Khâm Thiên, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Kozy VN sử dụng Cổng thông tin như một kênh bán hàng của sản phẩm Sayme thông qua thương mại điện tử tại Việt Nam. Chính sách bảo mật này thiết lập các cơ sở mà Người bán và Kozy VN (sau đây gọi là Chúng tôi, hoặc các bộ điều khiển dữ liệu chung) xử lý thông tin thông qua cổng thông tin này. Bằng việc sử dụng trang web này hoặc cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn thông qua cổng thông tin hoặc bằng các kênh có sẵn khác, bạn sẽ bị ràng buộc bởi các chính sách bảo mật hiện tại và bạn nên xem lại văn bản này, mỗi khi bạn sử dụng trang web để đảm bảo rằng bạn đồng ý với với tất cả các chính sách.


  1. QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU VÀ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CƠ BẢN:

Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân về con người của bạn (sau đây gọi là Dữ liệu cá nhân) khi bạn sử dụng Cổng thông tin. Nhưng không giới hạn, dữ liệu cá nhân này bao gồm thông tin cá nhân mà bạn gửi khi bạn đăng ký vào cổng thông tin của Kozy VN, truy cập vào/ hoặc mua hàng qua trang web.

Các thông tin bao gồm:

– Họ, tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và thanh toán, chữ ký (khi thực hiện mua hàng trực tuyến),

– Giọng nói (khi gọi điện thoại cho bộ phận bán hàng), ngày sinh, tuổi, giới tính,

– Phương thức thanh toán khi mua hàng, thông tin mua hàng trong quá khứ ID của người dùng và thông tin thanh toán của bạn.

Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi những thông tin được yêu cầu, Chúng tôi không thể hoàn thành mục đích thu thập thông tin, cũng như cung cấp sản phẩm cho bạn.

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

  • a) Đăng ký như một người sử dụng ở cổng thông tin của Kozy VN: các dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ dùng để đăng ký bạn thành một người sử dụng ở cổng thông tin và để cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ và chức năng có sẵn cho bạn như là một người sử dụng đã đăng ký.
  • b) Đơn đặt hàng: Việc phát triển, hỗ trợ và nâng cao hiệu suất của việc đặt hàng và hợp đồng mua bán các sản phẩm mà bạn đã mua từ người bán hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác giữa các bên có liên quan đến mục hành chính quản trị và pháp lý. Bên cạnh đó, Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để liên lạc với bạn thông qua e-mail, điện thoại hoặc tin nhắn để SMS thông báo đến bạn về tình trạng của đơn đặt hàng và những thông tin liên lạc khác liên quan đến các dịch vụ, bao gồm cập nhật bảo mật của cổng thông tin. Trong trường hợp mà bạn cung cấp chúng tôi thông tin của bên thứ ba, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã thông báo và nhận được sự đồng ý của họ để thông tin này sẽ được cung cấp cho các mục đích giải thích dưới đây. Trong trường hợp sau khi mua một sản phẩm hoặc thẻ quà tặng (sau đây gọi là: hàng hoá), thông tin của bên thứ ba cung cấp chỉ được sử dụng chỉ cho (i) quản lý giao hàng hoặc xác nhận về việc nhận hàng hoá và (ii) tham dự bất kỳ truy vấn hoặc yêu cầu mà bạn hoặc bên thứ ba có thể có;
  • c) Nhận quà: trong trường hợp đó bạn có một phiếu quà tặng và bạn muốn trả lại hàng hoá liên kết với nó thông qua trang web, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân được bạn cung cấp trên đơn hang để trả hàng (i) quản lý các yêu cầu và xử lý các việc đến lấy hàng (ii) bất kỳ yêu cầu gặp mặt có liên quan đến phiếu quà tặng hoặc trả hang mà bạn yêu cầu, và (iii) xác nhận việc chấp nhận của trả hàng và sau đó gửi chứng từ về số tiền hoàn trả qua thư điện tử hoặc những phương tiện điện tử khác tương đương. Phiếu quà tặng: Trong trường hợp bạn có một phiếu quà tặng và bạn muốn trả lại hàng hoá mà được tặng kèm phiếu quà tặng thông qua trang Web, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân do bạn cung cấp trên đơn trả hàng chỉ để (A) quản lý yêu cầu và xử lý việc thu hồi hàng hóa (B) đáp ứng các yêu cầu liên quan đến phiếu quà tặng hoặc khoản hoàn trả mà bạn yêu cầu, và (C) xác nhận việc chấp nhận trả lại và sau đó gửi Phiếu Biên nhận hoặc Phiếu Voucher với số tiền hoàn trả qua email hoặc phương tiện điện tử tương đương khác
  • d) Yêu cầu: Trong trường hợp bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào, thông qua mẫu liên hệ có sẵn trong Cổng thông tin của Kozy VN, dữ liệu cá nhân của bạn và chi tiết liên lạc có thể được sử dụng để trả lời các thắc mắc của bạn, bao gồm các thông tin liên quan đến dịch vụ kỹ thuật của Cổng thông tin, hoạt động của cổng thông tin, hoặc nghi ngờ có liên quan đến đơn đặt hàng, vv…. chúng tôi có thể sẽ liên lạc với bạn qua e-mail, điện thoại hoặc tin nhắn SMS để trả lời thắc mắc của bạn một cách hiệu quả. Người sử dụng (Bạn) đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân cung cấp là đúng và chính xác và cam kết sẽ thông báo với chúng tôi nếu có về sự thay đổi hoặc thay đổi nào. Nếu việc cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác hoặc không đầy đủ trên mẫu đăng ký gấy tổn thất hoặc thiệt hại cho website hoặc cho Kozy VN cho bên bán hoặc cho bất kỳ bên thứ 3 nào, người sử dụng sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

  1. ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Việc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi có thể được kích hoạt nếu người dùng muốn thông qua Cổng thông tin Kozy VN bằng cách người sử dụng chấp nhận. Nếu bạn cho chúng tôi sự đồng ý trước của bạn, Kozy VN sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm của Sayme, cũng như từ bất kỳ thương hiệu và / hoặc các công ty khác sử dụng các kênh bán hàng thuộc Kozy VN (với các hoạt động liên quan đến việc lĩnh vực trang trí, dệt may, sản phẩm thời trang và trang trí nội thất, cũng như các lĩnh vực miễn phí khác như mỹ phẩm hoặc hàng hóa bằng da, cũng như sự phát triển và hỗ trợ các hoạt động thương mại điện tử), bao gồm cả, liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ này, gởi các thông điệp thương mại qua email hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông điện tử tương đương khác (chẳng hạn như tin nhắn SMS) hoặc thông qua các cuộc gọi điện thoại. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bạn có thể thay đổi tùy chọn của bạn liên quan đến việc gửi thông điệp thương mại thông qua việc truy cập Tài Khoản Của Tôi. Bạn sẽ chỉ nhận thư điện tử thương mại mà bạn đã đồng ý, hoặc được pháp luật cho phép. Bạn có thể bỏ đăng ký thông qua phần Đăng ký nhận.

3.TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUỐC TẾ

Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin này để các công ty con và công ty liên kết của Kozy VN, bộ phận xử lý bên thứ ba, trung tâm thanh toán, các tổ chức tài chính hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi (như điều tra gian lận, thu nhận hóa đơn, chương trình liên kết và phần thưởng, nhà cung cấp các dịch vụ công nghệ, quản lý giao dịch tài chính, dịch vụ hậu cần, vận chuyển, quản lý đơn đặt hàng, dịch vụ khách hàng và / hoặc phân tích các giao dịch được thực hiện thông qua Website để cung cấp cho người dùng đầy đủ đảm bảo về giao dịch mua hàng, Vv…) hoặc nếu cần thiết để xử lý cho quá trình mua hàng của bạn. Bằng cách cung cấp thông tin trong trang Web này hay cách khác cho chúng tôi, bạn thể hiện cho phép chúng tôi tiết lộ và xử lý thông tin của bạn như được mô tả. Sự đồng ý của bạn đối với việc truy cập / tiết lộ này bao gồm tất cả các trường hợp, để việc cung cấp các dịch vụ được hiệu quả hơn, các nhà cung cấp có thể được đặt tại nước ngoài.

 

QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Bạn được quyền sử dụng quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa và phản đối của bạn bằng cách gửi email tới infosayme.vn@gmail.com  với chủ đề “SAYME-Vietnam”. Nếu cần thiết, chúng tôi yêu cầu nhận biết danh tính của người truy cập, mục đích của chúng tôi là đảm bảo mức độ an toàn bảo mật tối đa. Trong trường hợp bạn quyết định thực hiện các quyền đó, vui lòng cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email với quyền truy cập, chỉnh sửa, xoá và phản đối đang thực hiện.

 

THÔNG TIN VỀ COOKIES

Cookie sử dụng trong trang web này là các tập tin văn bản nhỏ với thông tin về hướng truy cập của người sử dụng, mà mục tiêu chính là để cải thiện trải nghiệm của bạn ở trang web. Vui lòng đọc và tìm hiểu thêm thông tin về các tập tin cookie mà chúng tôi sử dụng, mục đích của chúng và các thông tin quan tâm khác.

 

Cookie là gì?

Một cookie là một tập tin văn bản nhỏ mà trang web lưu trữ trên máy tính, điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị khác mà bạn sử dụng, về thông tin hướng truy cập của bạn trên trang web đó. Cookie là cần thiết để cho việc duyệt Web thuận lợi hơn và sễ sử dụng hơn, và chúng không làm hỏng máy tính. Mặc dù Chính sách này sử dụng thuật ngữ chung “Cookie” vì là phương pháp chính để lưu trữ thông tin sử dụng cho trang web này, không gian lưu trữ “cục bộ” của trình duyệt cũng được sử dụng cho các mục đích giống như Cookies. Tất cả thông tin có trong phần này cũng được áp dụng cho “Lưu trữ cục bộ”.

 

Những gì Cookie được sử dụng làm gì website?

Cookies là một phần thiết yếu trong cách thức hoạt động của các trang web chúng tôi. Mục đích chính của Cookies là cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Ví dụ: chúng được sử dụng để nhớ sự chọn của bạn (ngôn ngữ, quốc gia, v.v.) trong khi duyệt và các lần truy cập sau này trong tương lai Thông tin được thu thập bởi cookies cũng cho phép chúng tôi để cải thiện trang web bằng cách ước tính số lần và mật độ sử dụng, sự phù hợp của các trang web lợi ích đối với cá nhân người dùng, tìm kiếm nhanh hơn, vv. Đôi khi, nếu chúng tôi đã nhận được sự đồng ý trước của bạn, chúng tôi có thể sử dụng Cookies, gắn thẻ hoặc các thiết bị tương tự khác để tiếp nhận thông tin giúp chúng tôi hiển thị bạn các quảng cáo dựa trên việc phân tích các thói quen duyệt Web của bạn.

 

Những Cookies nào không được dùng trên trang web này là?

Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm, chẳng hạn như địa chỉ của bạn, mật khẩu, dữ liệu thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ của bạn, vv…, trong cookies chúng tôi sử dụng.

Những Người sử dụng thông tin lưu trữ trong cookie?

Các thông tin được lưu trữ trong Cookies từ trang web của chúng tôi được sử dụng độc quyền bởi chúng tôi, ngoại trừ những người được xác định dưới đây như “cookie cho bên thứ ba”, được sử dụng và quản lý bởi các tổ chức bên ngoài cung cấp dịch vụ theo yêu cầu cho chúng tôi và cải thiện dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm duyệt website của chúng tôi. Các dịch vụ chính mà các “cookies cho bên thứ ba” được sử dụng là để có được số liệu thống kê truy cập và đảm bảo các giao dịch thanh toán được thực hiện.

Làm thế nào để tránh sử dụng cookie trên trang web này?

Nếu bạn muốn tránh việc sử dụng Cookies trên trang này, và tính đến những hạn chế như mô tả bên trên, trước tiên bạn phải vô hiệu hóa việc sử dụng Cookies trong trình duyệt của bạn và sau đó xóa các tập tin Cookies được lưu trong trình duyệt của bạn liên quan đến trang web này. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để ngăn ngừa việc sử dụng Cookies tại bất kỳ thời điểm nào.

 

Làm thế nào để vô hiệu hóa và ngăn chặn việc sử dụng Cookies?

Bạn có thể hạn chế, ngăn chặn hoặc xóa Cookies từ trang web này bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi cấu hình trình duyệt của bạn làm theo các bước hướng dẫn dưới đây. Trong khi các thiết lập khác nhau ở mỗi trình duyệt, Cookies thường được cấu hình trong “Tùy chọn” hay “Công cụ”. Để biết thêm chi tiết về cấu hình Cookies trong trình duyệt của bạn, hãy xem menu “Trợ giúp” trong trình duyệt đó.

 

Bảng thông tin này sẽ luôn được cập nhật sớm nhất có thể ngay khi các dịch vụ được cung cấp trên trang web này thay đổi. Tuy nhiên, bảng thông tin có thể tạm thời không bao gồm cookies, gắn thẻ hoặc các thiết bị tương tự khác khi được cập nhật.