Giỏ hàng

CHÍNH SÁCH KHÁCH VIP

1. Khách hàng thân thiết là các khách hàng có điểm giao dịch đạt các mức theo quy định. Điểm giao dịch sẽ được đặt về 00 sau 12 tháng. Chiết khấu trên thẻ VIP chỉ áp dụng cho sản phẩm bán nguyên giá, không áp dụng cộng gộp các chương trình khuyến mại khác.

2. Các hạn mức phân cấp khách hàng thân thiết

  • Giá trị tích luỹ giao dịch trong vòng 6 tháng đạt từ 6 triệu trở lên, khách hàng sẽ được tặng mã VIP GOLD - giảm giá 10% cho tất cả các sản phẩm nguyên giá.
  • Giá trị 01 giao dịch từ 2-5 triệu, khách hàng được tặng ngay mã VIP SILVER - giảm giá 5% cho tất cả các sản phẩm nguyên giá.
  • Giá trị 01 giao dịch từ 5-10 triệu, khách hàng được tặng ngay mã VIP GOLD -giảm giá 10% cho tất cả các sản phẩm nguyên giá. Áp dụng ngay cho đơn hàng hiện tại.
  • Giá trị 01 giao dịch trên 10 triệu, khách hàng được tặng ngay mã VIP DIAMOND - giảm giá 15% cho tất cả các sản phẩm nguyên giá. Áp dụng ngay cho đơn hàng hiện tại.