Giỏ hàng

CHÍNH SÁCH KHÁCH VIP

1. Khách hàng thân thiết là các khách hàng có điểm giao dịch đạt các mức theo quy định. Điểm giao dịch sẽ được đặt về 00 sau 12 tháng. Chiết khấu trên thẻ VIP chỉ áp dụng cho sản phẩm bán nguyên giá, không áp dụng cộng gộp các chương trình khuyến mại khác.

2. Các hạn mức phân cấp khách hàng thân thiết

  • Giá trị tích luỹ điểm giao dịch trong vòng 6 tháng đạt từ 6 triệu trở lên khách hàng sẽ được tặng thẻ VIP. Ưu đãi cho thẻ VIP: giảm giá 10% cho tất cả các sản phẩm bán nguyên gía.
  • Giá trị 01 giao dịch từ 2 triệu đến 5 triệu được tặng ngay thẻ VIP. Ưu đãi cho thẻ VIP: giảm giá 10% cho tất cả các sản phẩm bán nguyên gía.
  • Giá trị 01 giao dịch từ 5 đến 10 triệu được tặng ngay thẻ VIP Gold. Ưu đãi cho thẻ VIP Gold: giảm giá 15% cho tất cả các sản phẩm nguyên giá. Áp dụng ngay cho đơn hàng hiện tại.
  • Giá trị 01 giao dịch trên 10 triệu được tặng ngay thẻ VIP Diamond. Ưu đã cho thẻ VIP Diamond: giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm nguyên giá. Áp dụng ngay cho đơn hàng hiện tại.